Sosyal Sorumluluk

Öncelikli hedefimiz çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde paydaşlarımıza ulaştırılmasıdır. Altınoluk Enerji Kooperatifi olarak amacımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımımızı tüm faaliyetlerimizde benimseyerek çevremizi geliştirmektir. Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz yerleşimlerdeki paydaşların refah ve gelişimine katkıda bulunma fırsatlarını tespit etmek ve yerel değerleri önemli birer kaynak olarak kabul ederek çevresel, sosyal ve ekonomik yararların en verimli şekilde ulaştırılmasını sağlamaktır. Hedefimiz, her bir enerji santrali için bir toplumsal katılım programının, en az yılda bir defa geliştirilmesidir. Kurumsal ve sosyal sorumluluk projelerindeki hedef kitleler, santral yerleşkeleri çevresinde yaşayan paydaşlardır.
Temiz Gelecek Temiz Enerjiyle Gelecek . İletişim