Hakkımızda

Petrol ve doğalgaz rezervlerinin giderek azaldığı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilginin arttığı bu yıllarda Türkiye’nin enerji ithalatındaki dışa bağımlılığı ve dünya genelindeki enerjiye olan talep artışı, yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımları hızlandırmaktadır. Bu bilinçle Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Çorum ve bölgesinde yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek ve tüm Türkiye'de etkin rol almak için kurulmuştur.
Temiz Gelecek Temiz Enerjiyle Gelecek . İletişim